Sau khi được chị Xáng giải vây, ông Tuế tiếp tục hoạt động và bị mất một cánh tay.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan